İSTİHDAM TEŞVİKİ

İSTİHDAM TEŞVİKİ

Resmi Gazete Tarih         : 20.06.2018

Karar No                              : 2018/11668 sayılı kararname eki

Konu                                     : İstihdam teşviki

Açıklama                             : 20.06.2018 tarihinde yayınlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre İstihdamı teşvik amacı ile Asgari Ücret destek priminde günlük kazanç 120,00 TL destek primi 3,33 TL olarak belirlenmiştir. Destekleme süresi 30.09.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Asgari Ücret Desteği amacıyla sağlanacak indirim ilgili ayda verilen Aylık prim bildirgesinde prim ödeme gün sayısının (gün x 3,33 TL) 3,33 TL ünlük destek rakamı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

2018/01-02-03 ve 04 dönemine ait hesaplanan destek primi Mayıs 2018 ayı SGK Prim Tahakkukundan tek seferde mahsup edilecektir. Mahsup işleminden kalan destek primi tutarı varsa sonraki aylarda verilen SGK Tahakkuklarından mahsup edilecektir.

Destek primleri SGK Tahakkuklarında belirtilmediğinden SGK TAHAKKUKU İLE BANKADA GÖRÜNEN SGK PRİMİ ARASINDA FARK MEVCUTTUR. Bu durum Ekim 2018 ayına kadar devam edecektir.  Bu sebeple BANKA KAYITLARINDA GÖRÜNEN SGK PRİMİLERİNİ ÖDEMENİZ GEREKMEKTEDİR. BANKA KAYITLARINDA ASGARİ ÜCRET DESTEKLEMESİ MAHSUP EDİLMİŞ HALİ MEVCUTTUR.

Saygılarımla,

Ziya EROĞLU

S.M.Mali Müşavir

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi