İŞÇİ ÜCRET ÖDEMELERİ HAKKINDA

Beş ve Üzeri Çalışanı Olan İşyerlerinde Ücretler Bankaya Yatırılacaktır. Uygulamayla ilgili olarak Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlandı. 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren; – Türkiye genelinde İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalıştırdıkları işçi sayısı 5 ve üzeri olan işverenler ile üçüncü kişiler – Basın İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde 5 ve üzeri sayıda gazeteci çalıştıran işverenler ile bunlardan aynı zamanda İş Kanuna tabi işçi çalıştıran işverenlerden çalıştırdıkları gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamı 5 ve üzeri olan işverenler, – Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde 5 ve üzeri gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, Çalıştırdıkları gazeteci, gemi adamı veya işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeyecekler. Banka şubesi olmayan yerlerde ödemeleri PTT şubesi aracılığıyla yapacaklar. İşverene para cezası Bir işverenin ücret ödemesini bankadan yapmak zorunda olmasına karşın, kısmen veya tamamen elden yapması ve bu durumun tespit edilmesi halinde işçi başına 161,00 TL idari para cezası ödeyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ücretin bir kısmının bankadan bir kısmının ise elden yapılması halinde de bu ceza ödenecektir

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi