SGK YAPILANDIRMA DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu 7143, 6736 ve 7020 sayılı yapılandırma taksit ödemeleri ile ilgili olarak yayınladığı duyuru ile yapılandırma taksit ödeme zamanları ve yapılandırma ödeme şekilleri hakkında bilgi verdi. 1- 7143 sayılı Kanun ile 2018/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 18.5.2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde…

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ ÖDEME TARİHLERİ

Sayın Mükellefimiz, Bildiğiniz üzere 7143 sayılı yasa SGK, Vergi ve diğer kamu borçlarının yapılandırması, Kasa, Stok Demirbaş kayıtlarının düzeltilmesi ve Gelir, Kurum, KDV, Stopaj Matrah artırımlarında ilk ödemeleriz 31.08.2018 tarihine kadar yapılacaktır. İlk iki taksit ödemesi yasadan yararlanılması açısından çok önem arz etmekte…

İSTİHDAM TEŞVİKİ

İSTİHDAM TEŞVİKİ Resmi Gazete Tarih : 20.06.2018 Karar No : 2018/11668 sayılı kararname eki Konu : İstihdam teşviki Açıklama : 20.06.2018 tarihinde yayınlanan 2018/11668 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre İstihdamı teşvik amacı ile Asgar…

İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK ŞARTI

İŞ DAVALARINDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCUK ZORUNLU Artık bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren alacakları ile işe iade davalarında 01.01.2018 tarihinden sonra arabulucuya başvurma şartı aranacaktır. Taraflar arabuluculuk sonunda anlaşmaya varamadıklarında davacı, anlaşmazlığa ilişkin son tutanağın onaylanmış bir ö…

7061 SAYILI TORBA YASASI İLE YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER

7061 SAYILI TORBA YASASI İLE YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER 6183 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI 7 GÜNLÜK SÜRELER 15 GÜN OLARAK DEĞİŞTİ 7061 sayılı Kanun MADDE 9- 6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 ıncı maddelerinde ve 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şekl…

İŞÇİ ÜCRET ÖDEMELERİ HAKKINDA

Beş ve Üzeri Çalışanı Olan İşyerlerinde Ücretler Bankaya Yatırılacaktır. Uygulamayla ilgili olarak Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlandı. 1 Haziran 2016 tarihinden itibaren; –…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi